Om att Åkesson inledde sitt Almedalstal med en gammal inspelning av Verner von Heidenstam

Att Åkesson introducerades av Ungsvenskarnas Tobias ”Jag skriver i Breitbart News” Andersson under Almedalsveckan i Visby, att Åkesson inledde med att tilltala sin (mångtaliga och påtagligt homogena) publik med ”kära sverigevänner” som SD-ledarna har gjort ända sedan partiet grundades (som ett nationalsocialistiskt parti) 1988 och att Åkesson använde termen ”folkhemmet” ett 30-tal gånger i sitt tal ”må så vara” men att välja att spela upp en gammal inspelning av Verner von Heidenstam som till tonerna av Wilhelm Stenhammar läste upp sin dikt Medborgarsång är desto mer anmärkningsvärt med tanke på att dagens SD inte längre ser sig som arvtagare till de svenska (vänster)nazisterna i den s k lindholmsrörelsen utan som arvtagare till den socialkonservativa s k unghögern som just myntade begreppet ”folkhemmet” (liksom även begrepp som ”nationalsocialism” och ”geopolitik”) och som Heidenstam just stöttade och sympatiserade med och inte minst mot bakgrund av att Åkesson i en intervju i TV4 efter sitt tal försvarade valet av Heidenstam med att denne ”inte är politiskt belastad”:
 
19884386_10154847552685847_7660583454159050280_n.jpg
 
Den världsberömde nobelpristagaren och akademiledamoten Verner von Heidenstam var medlem i antisemitiska Gymniska förbundet på 1920-talet (han kunde bl a skriva om judarna att ”Vad ha alla dessa asiater med oss att göra? Hur mycket friskare skulle luften ej vara över Europa, om vi sluppit dem?”) och han var positivt inställd både till Mussolinis maktövertagande 1922 och till Hitlers dito 1933 (1933 hälsade författaren till alla sina läsare och ”fans” i det s k nya Tyskland i en intervju i den högerextrema dagstidningen Der Tag som tillhörde den tyska radikal- och socialkonservativa rörelsen med orden: ”Jag visste att Tysklands stund skulle komma och hälsar nu nationens uppvaknande.”).
 
På 1930-talet lät Heidenstam publicera sig i flera svenska högerradikala periodica och publikationer och både i form av artiklar och dikter och han var även medlem i pro-nazityska Riksföreningen Sverige-Tyskland och tog emot Hitlers närmaste man Rudolf Hess på sitt slott Övralid utanför Motala 1935 (Hess hann f ö även med att i samband med besöket ”blixttour:a” runt i det mycket fornminnesrika Västra Östergötland och bl a sova över i Vadstena) och när Heidenstam begravdes på Övralid 1940 var så klart stora delar av den tyska ambassaden på plats under ledning av prinsen av Wied och tillsammans med defilerande och marscherande paramilitärt uniformerade elever från Tyska skolan i Stockholm och både Hess och Hitler ”närvarade” i form av påkostade blomsterkransar för att ta ett sista farväl av Sveriges stora (och storsvenska) nationalskald.
19780465_10154847553460847_5762910327218924957_o.jpg
 
Heidenstam stöttade och sympatiserade med den socialkonservativa s k unghögern och dess organisation Sveriges nationella förbund (SNF) som förespråkade Rudolf ”Jag myntade begreppet folkhemmet” Kjelléns, Adrian Molins, Teodor ”Jag skrev om folkhemmet 22 år innan Per-Albin gjorde det” Holmbergs och Harald Hjärnes idéer – d v s just det idégods som SD idag inspireras av efter att ha lämnat nationalsocialismen bakom sig.
 
Både Rudolf Kjellén, den svenska socialkonservatismens och unghögerns ”urfader” som fostrade en hel generation av studenter och doktorander som sedermera kom att spela en ledande roll inom den svenska extremhögern, och Teodor Holmberg som under en tid var ordförande för SNF tillhör idag SD:s främsta ideologiska förebilder, flera i ”de fyras gäng” (d v s Jimmie Åkesson, Mattias Karlsson, Björn Söder och Richard Jomshof) skrev symptomatiskt nog sina examensuppsatser vid Lunds universitet om den svenska unghögern och partiets ledning och ideologer citerar och refererar titt som tätt till unghögern, Kjellén och Holmberg.
 
Under ödesåret 1933 skrev Heidenstam följande rätt så fascistiska hälsning till Sveriges nationella förbund inför en s k ”nationell stordag” som SNF avhöll på Visingsö och som f ö författaren och den blivande pingstvännen Ebbe ”Reuterdahlsfejden” eller ”Jag attackerade Vilhelm Mobergs roman Utvandrarna och bidrog till att boken blev en bästsäljare” Reuterdahl fick äran att läsa upp och deklamera inför det tusentalet SNF:are som samlades på Visingsö den 18 juni 1933:
 
”Gå fram, gå fram! Länge ha de äldre ropat till den svenska ungdomen, att inre och yttre faror hota; och med rena sinnens känslighet och allvar ha de unga lyssnat. Vi skola då inte klandra de unga för att de nu själva se, att vi gamle hade rätt. Aldrig i vår tid har den svenska ungdomen befunnit sig i en sådan rörelse som nu för att bevara åt oss alla det härliga land okränkt, som nu blommar omkring oss i sin midsommarprakt.”
 
Att nostalgiskt flirta med Ultima Thule, vit makt-musik och skinheadsubkultur som partiledningen och inte minst Åkesson själv gärna gör numera är väl en sak och en snäll tolkning är väl att det egentligen ”bara” handlar om ett slags hommage till partiets våldsamma ”kampår” på 1990-talet men att så tydligt anknyta till den gamla svenska unghögern och till den ”nationella” författaren Verner von Heidenstam som SD nyligen valde att göra under årets Almedalsvecka visar både att partiets självförtroende har växt i takt med dess väljarstöd och inte längre försöker dölja sin ideologiska inspirationskälla.

  1. Pingback: Sd:s idol Verner von Heidenstam om Hitlers seger – Sverige är inte världens navel!
  2. Pingback: SD:s idol Verner von Heidenstam om Hitlers seger | Motargument