Om utlandsadopterade som benchmarking-grupp

SD:s partiledare Jimmie Åkesson fortsatte i fredags att återigen använda utlandsadopterade som benchmarking-grupp, d v s som riktmärke, som referenspunkt, som norm och som mål (d v s som ett visserligen fullständigt ouppnåeligt mål att sträva efter för alla minoritetsinvånare i landet) för att till fullo räknas som svensk och i förlängningen till fullo få vara en del av svenskheten (och i förlängningen kunna känna att Konungariket Sverige och dess territorium är ens hem på jorden) och som alltid är han mycket väl medveten om att inte ens den mest extremintegrerade högutbildade (och konverterade) iraniern (vare sig det gäller en s k första- eller andragenerationsiranier eller ens en blandad iranier) och inte ens den mest hyperassimilerade högutbildade (och svensktalande) sverigefinnen (vare sig det gäller en s k första- eller andragenerationssverigefinne eller ens en blandad sverigefinne) kan uppnå de utlandsadopterades närmast sublima (och kanske även surrealistiska och möjligen också monstruösa) nivå vad gäller att tala svenska perfekt och flytande och att ha svenska som förstaspråk (och dessutom som enda språk, ja t o m att helt och hållet drömma på svenska liksom att mumla på svenska på fyllan, i drogat tillstånd och efter en hjärnskada o s v), att identifiera sig med Sverige, svenskar och svenskhet (liksom med Norden, Europa och Väst och också med kristenheten och den s k vita världen) och att bära ett helsvenskt, helkristet (d v s i praktiken ett ofta judiskt namn) och helvästerländskt namn (och fr a gäller det familje- och efternamnet) liksom att dygnet om och såväl i vaket och medvetet tillstånd som i sovande och vilande tillstånd enkom och endast praktisera och göra svenskhet.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6734130