SD:s potentiella tak och ”peak”-siffra verkar ligga på kring 30%

Jag känner och är bekant med flera forskare, journalister, aktivister och andra som liksom mig själv har följt, dokumenterat, studerat, analyserat och även bekämpat den svenska extremhögern och SD ända sedan 1990-talet eller ännu länge tillbaka och bland dem finns några som ibland har sagt till mig att uppemot 30% eller kring en tredjedel av den svenska totalbefolkningen mer eller mindre delar SD:s attityder, åsikter, problemformuleringar och förslag på lösningar (och vilket översatt och omräknat till enbart den infödda svenska majoritetsbefolkningen tyvärr innebär uppemot 45-50%) och nu verkar det som att det faktiskt kan stämma för ett annat sätt att uttrycka detta på är ju att se ca 30% som SD:s potentiella ”peak”/tak – d v s större en så kan SD nog aldrig bli enligt en färsk väljarundersökning trots att SD kan uppvisa den mest lojala väljarkåren (bredvid S) eller i varje fall inte just nu och i varje fall inte om inte något riktigt drastiskt händer som nästan måste vara revolutionerande drastiskt (och därmed också ytterst dramatiskt och antagligen tyvärr även rätt så våldsamt):
 
19875504_10154844978475847_4261025920106197006_n.jpg
 
”Störst andel väljare som inte sneglar på andra partier har Socialdemokraterna (67 procent), tätt följa av SD (66 procent). I förhållande till partiets storlek är dock potentialen att växa begränsad för S.
 
Sverigedemokraterna är det parti som enligt DN/Ipsos mätning just nu har minst växtmån. Bara 8 procent av dem som inte skulle rösta på SD i dag funderar seriöst på att göra det nästa år. Ett skäl är förstås att partiet redan haft en spektakulär tillväxt och därmed fångat in en stor del av de väljare som är mottagliga för SD:s budskap.”