Om ovanliga blandheteroparkombinationer

Jag kanske är en aning fixerad vid detta med ras(stereotyper), minoriteter, intimrelationer och statistik men idag såg jag faktiskt ett (hetero)par som består av en kvinna som har bakgrund i den s k MENA-regionen och en asiatisk man – d v s en (bland)parkombination som knappt ens existerar i den offentliga äktenskaps- och sambostatistiken.
 
Att allt fler män från den s k MENA-regionen numera är tillsammans med asiatiska kvinnor är ett faktum liksom även att ett växande antal svarta och latinamerikanska män också är det men asiatiska män är fortfarande sällan tillsammans med vare sig majoritetskvinnor eller med andra minoritetskvinnor än asiatiska kvinnor och de (heterobland)par som trots allt existerar såsom t ex mellan en svart kvinna och en asiatisk man får åtminstone mig att ”höja på ögonbrynen” samt vända mig om en extra gång och ”titta till” när jag ”springer på” dem och ser dem skymta förbi ”i ögonvrån” i det offentliga rummet.