Om Strandvägen, den svenska extremhögern och ett besök av Göring

Strandvägen på Östermalm i Stockholm är på många sätt en plats, en gata och en postadress som är ”marinerad” i den svenska extremhögerns historia och möjligen också dess framtid: På 1930-talet kunde fascistiska Sveriges nationella förbund (SNF) ibland erhålla tvåsiffriga procentsiffror på Strandvägen och SNF Östermalm räknade åtminstone ett 30-tal medlemmar som hade Strandvägen som hemadress (bl a boendes på nr 3, 11, 17, 25, 45, 59 och 63). Sedan krigsslutet har Moderaterna annars alltid erhållit egen majoritet på Strandvägen med mellan 55-65% av de avgivna rösterna men risken är nu stor att M kommer att understiga 50% i nästa års val mot bakgrund av att SD erhöll över 7% på Strandvägen redan i 2014 års val och troligen ligger på minst det dubbla idag och då SD Östermalm numera räknar ett flertal medlemmar som bor på Strandvägen (bl a boendes på nr 9, 37, 47 och 61).
 
Strandvägen är dessutom en adress som sticker ut i relation till landets invandrare och minoriteter: Bland alla folkbokförda invånare på Strandvägen har totalt 14,8% någon form av utländsk bakgrund inklusive även alla blandade men de proportionellt sett största grupperna råkar vara amerikaner (amerikanerna på Strandvägen är överrepresenterade åtminstone 4 gånger i relation till Stockholms alla amerikaner i övrigt – dock säger inte det svenska folkbokföringsregistret något om det handlar om vita eller svarta amerikaner som bor på Strandvägen), britter, fransmän och italienare (gissningsvis handlar det om en blandning av partners gifta med majoritetssvenskar och desammas barn samt diplomater från USA, Storbritannien, Frankrike och Italien och kanske även en och annan affärsman från någon av dessa länder) men det finns trots allt 16 folkbokförda invånare som har någon form av bakgrund i Kina, 18 som har någon form av bakgrund i Thailand, 19 som har någon form av bakgrund i Chile, 21 som har någon form av bakgrund i Libanon samt ytterligare ett antal fler än så som har någon form av bakgrund i Sydkorea och vilka bor på Strandvägen och varav en mycket stor andel sannolikt är adoptivbarn eller vuxna adopterade, barn till adopterade samt partners till majoritetssvenskar och möjligen en och annan diplomat från exempelvis Chile och en och annan ekonomiskt framgångsrik invandrare från exempelvis Libanon.
19884526_10154844422135847_6339691235126910647_n
 
På nuvarande Hotel Esplanade på Strandvägen bodde f ö även Hermann Göring gärna när han besökte Stockholm: I hotellets foajé samlades exempelvis i augusti 1932 (d v s ett år efter att Hermanns svenska fru Carin hade gått bort) bl a den 6:e fursten av Wied som svenskarna kort och gott kände som prinsen av Wied och som också var släkt med bernadotte:arna och som nyligen hade gått med i det tyska nazistpartiet och ett år senare kom att bli tysk ambassadör i Stockholm samt ingenjör Carl Ernfrid Carlberg, den svenska extremhögerns egen superrike entreprenör och finansiär som själv bodde tre kvarter bort från hotellet (på Strandvägen 29), för att träffa Hermann som några veckor innan dess hade utnämnts till talman i tyska riksdagen efter att det tyska nazistpartiet hade blivit det största enskilda partiet i Tyskland i det senaste valet (för övrigt – om SD lyckas bli det andra största partiet i nästa års val så kan nog partiets andre vice talman Björn Söder komma att uppgraderas till förste vice talman).
19958935_10154844422130847_4390832348693346911_n
 
Hermann hade också tagit med sig sin bror Karl Ernst till Stockholm som skulle komma att gå bort på hösten samma år liksom sin privatchaufför och ”allt-i-allo” Willy Schulz som han senare testamenterade sitt och broderns uppväxthem Burg Veldenstein till.
19875170_10154844422125847_1256565291606587557_n
 
Utöver ingenjör Carlberg och prinsen av Wied dök även löjtnant Ivar Ljungman upp på hotellet, medlem i det nazistiska s k furugårdspartiet och bosatt i en rymlig villa i Äppelviken i Bromma, friherre och kapten Verner Gyllencreutz som mellan 1927-31 hade spelat en viktig roll för att med hjälp av en riklig mängd insmugglade tyska vapen beväpna ett försvarligt antal pappor och söner på Östermalm inklusive på Strandvägen och i trädgårdsstäderna och villaområdena i Norrort och Västerort och organisera dessa i den högerradikala och paramilitära s k Munckska kåren som var modellerad efter de högerextrema skyddskårer som hade växt fram i Tyskland under mellankrigstiden liksom fil dr Paul Grassman, far till den sedermera berömde svenske nationalekonomen och vänstersocialdemokraten Sven Grassman, som var pressattaché och även en slags kulturattaché vid tyska ambassaden och den som både höll kontakt med svenska journalister som var tyskvänliga liksom med uppburna svenska författare och kulturpersonligheter av samma typ såsom Verner von Heidenstam och Sven Hedin.
19756899_10154844422115847_5380334673665579075_n
 
Den stora frågan är väl dock samtidigt hur och varför den nyutnämnde talmannen Göring hade och tog sig tid att spendera hela två veckor i Sverige mot bakgrund av hur mycket som stod på spel i Tyskland vid denna tid liksom vilka planer som egentligen smiddes när han höll hov på ett hotell på Strandvägen i Stockholm i augusti 1932.