Vilka får ”mest gjort” – den svenska våldsbejakande islamismen, extremhögern eller radikalvänstern?

80% av landets 290 kommuner har nu rapporterat in till den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism hur situationen rörande s k våldsbejakande extremism ser ut på lokalplanet: Uppemot hälften av all sådan verksamhet företräds enligt kommunerna av extremhögern, närmare en fjärdedel av våldsbejakande islamism och tio procent av den våldsbejakande radikalvänstern.
 
 
Samtidigt meddelade Säpo tidigare i veckan att antalet s k våldsbejakande extremister nu uppgår till kring 3000 individer och varav 2000 eller två tredjedelar är våldsbejakande islamister medan den våldsbejakande extremhögern och radikalvänstern beräknas uppgå till kring 700 individer sammantaget och en kvalificerad gissning säger väl att en övervägande majoritet av dessa 700 individer tillhör extremhögern (troligen minst 500 av 700 och kanske t o m fler än så).
 
 
Antar att differensen mellan dessa båda olika sätt att kvantifiera den svenska s k våldsbejakande extremismen, och om nu siffrorna stämmer, helt enkelt handlar om att extremhögern är långt mer aktiv per capita jämfört med den våldsbejakande islamismen och radikalvänstern, d v s extremhögern ”ligger i” mer och får ”mer gjort” vad gäller ”output” per varje enskild aktivist.