Hur många enkla jobb finns det egentligen och vilka är det som har de enkla jobben?

Hur många enkla jobb finns det egentligen och vilka är det som har de enkla jobben i dagens Sverige?
 
I den alltmer intensiva debatten som pågår i skuggan av att SD ligger på 20% och rörande vad alla 100 000-tals utomeuropéer (och såväl s k första- som andragenerationare) i landet som inte anses ”hålla måttet” egentligen ska sysselsätta sig med så att de inte bara fortsätter att vara beroende av bidrag så aktualiseras nästan alltid s k ”enkla jobb” och särskilt av den borgerliga sidan.
 
År 2015 fanns det enligt SCB uppemot 250 000 eller en kvarts miljon människor i Sverige som hade ett enkelt jobb alternativt ett arbete utan krav på särskild yrkesutbildning (som är den officiella beteckningen – termen ”enkla jobb” är f ö tyvärr på väg att i rask takt bli en stigmatiserande term som just alltmer kopplas till landets utomeuropéer) och den borgerliga sidan i debatten har väl rätt i att de är rätt få proportionellt sett – totalt 5% av samtliga invånare i landet som hade ett arbete år 2015 i åldrarna 16–64 år hade ett enkelt jobb och den procentsiffran har inte förändrats sedan 1980-talet.
 
Dessutom finns det en annan grupp som består av uppemot 175 000 invånare och som står ”under” ovanstående grupp (i klasshierarkin) som har ett enkelt jobb. Det handlar om de som varken jobbar eller studerar i åldrarna 16–64 år (och varav 60% är utrikes födda) och som är beroende av bidrag eller inkomster från olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Gruppen som har ett enkelt jobb och gruppen som är beroende av bidrag liknar nämligen varandra så tillvida att långt över två tredjedelar har utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund i båda fallen.
 
De som har ett enkelt jobb tjänar vidare minst av alla som förvärvsarbetar (men dock mer än de som är beroende av bidrag) – 217 000 kr per år att jämföra med den genomsnittliga årsinkomsten för alla som arbetar och som ligger på 350 000 kr. Av alla utrikes födda i landet som överhuvudtaget har ett jobb har idag 10% ett enkelt jobb och bland utomeuropéerna är denna siffra långt högre.
 
alla kvinnor som hade ett enkelt jobb och ett arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 2006
inrikes födda: 6%
födda i Sydamerika: 16%
födda i Afrika: 16%
födda i Asien: 17%
 
alla män som hade ett enkelt jobb och ett arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 2006
inrikes födda: 4%
födda i Asien: 13%
födda i Sydamerika: 19%
födda i Afrika: 20%
 
Ovanstående siffror är än mer extrema och accentuerade idag och i kategorin ”inrikes födda” ingår en stor grupp s k ”andrageneration:are” med utomeuropeisk bakgrund.
 
OBS: Det är inget fel att ha ett enkelt jobb och det är inget fel att sakna en (yrkes)utbildning och det är inget fel att ha en låg inkomst och det är fr a inget fel att ha en bakgrund i Afrika, Asien eller Sydamerika.