Utlandsadopterade fortsätter tyvärr att figurera i sexualbrottssammanhang

Nu är det offentligt: Det är då den f d ärkebiskopen KG Hammars utlandsadopterade son som tyvärr är den ridlärare i Skåne som anklagas för ett stort antal sexuella övergrepp på minderåriga flickor.
 
 
Tyvärr har detta f ö hänt ett flertal gånger nu, d v s att utlandsadopterade som är barn till och adopterade av prominenta och kända och även förmögna och framgångsrika och likaså folkkära och populära adoptivföräldrar (d v s adoptivbarn till t ex professorer, politiker, domare, direktörer, överläkare, författare, skådespelare, artister o s v) hamnar i s k blåsväder, råkar rejält illa ut och mer eller mindre förstör sina liv och alltför ofta även andras liv.
 
Alldeles nyligen dömdes f ö också en utlandsadopterad tränare i Blekinge för ett stort antal sexuella övergrepp mot minderåriga pojkar.
 
 
Tyvärr fortsätter de utlandsadopterade att både vara överrepresenterade som dömda och lagförda i den svenska brottsstatistiken liksom att uppvisa en statistisk överrisk att även dömas till längre fängelsestraff och vilket indikerar att många av dem begår och beslås med grova brott.