Sveriges religiösa reformförbund och svensk klerikal fascism

Besöker Uppsala universitetsbibliotek och Uppsala (i ett nästan tropiskt regn) och hittar, kopierar, skriver av och ”hämtar ut” medlemsmatriklar och prenumerantlistor med 100-tals namn från, för och efter Sveriges religiösa reformförbund som särskilt efter 1933 utvecklades i en högerextrem riktning med tydliga rasideologiska och antisemitiska inslag och som flera har kategoriserat som ett uttryck för och ett exempel på en svensk (och självklart luthersk) klerikal fascism och hittar idel ”usual suspects” från den svenska extremhögerns digra persongalleri liksom (hög)adel, präster, (hög)borgare, forskare och akademiker i parti och minut, d v s (kristna) socialgrupp ett:are och elit- och överklassnamn såsom bl a:
 
ingenjör Severin Barring
professor Otto Baumgarten
professor Östen Bergstrand
författarinnan Elsa Beskow
teol dr Natanael Beskow
friherre Harald Bildt
överste S. Erik Bjuggren
pastor Per Bolinder
friherrinna Ingeborg Bonde på Eriksbergs slott
byrådirektör Cl. Breitholtz
professor Ivar Broman i Lund
direktör L. Brusewitz
kyrkoherde Oskar Busch
överste A. Böklin
ingenjör CE Carlberg (som tydligen också ägde en våning på Strandvägen 29 utöver alla andra våningar han förfogade över)
författare August Carr
U. Cnattingius
kyrkoherde J.A. Dunér
professor Sven Ekman
överläkare Emil Eljas
Per Engdahl
lektor Emilia Fogelklou-Norlind
godsägare Gösta Francke
läkare P.W. Fritsch
advokat Edvard Gidén
teol dr Arvid Gierow
ingenjör och greve W.H. Hamilton
lektor och pastor Nils Hannerz
överste Per Hed
disponent T.F. Hedberg
major Evald Herin
fil dr Karl Hildebrand
advokat Magnus Hjertstrand
professor Gösta Häggqvist
teol dr Gösta Kellerman
pastor Thorvald Kierkegaard
konstnärinna Tyra Kleen
major O. Kuylenstierna
stadsarkitekt N. Källander
överläkare C.B. Lagerlöf
författare Carl Larsson i By
hovrättsråd och friherre Erik Leijonhufvud
direktör och ingenjör Ragnar Liljeblad på ASEA
friherrinna Eleonor Lilliehöök
författare Giovanni Lindeberg
Bertil Lundman
pastor Gösta Lovén
professor Knut Lundmark
major C. Löwenhielm
komminister Folke Malmgren
fil lic Per Montelius
pastor Herman Neander
konstnär Ernst Norlind
kyrkoherde Emil Ohly
pastor A. Ollikainen
greve B. Oxenstierna
kommendörkapten Edv. Peyron
A. Rappe
överläkare Alfred von Rosen
professor C.G. Santesson
stadsombud Gustaf Schlyter
grevinna Lotten Stackelberg
friherre och bankdirektör Eugén von Stedingk
trafikinspektör Björn Taube
författare Albert Viksten i Färila
rektor L. de Vylder
godsägare Jacob Wahrén
rektor J. Wockatz
direktör Lars Yngström
hovpredikant Clemens Åhlfeldt
friherrinna och författarinna Annie Åkerhielm
 
m fl m fl m fl