Nästan 95% av de mest s k grovt kriminella i Stor-Stockholm har utländsk bakgrund

Expressen går nu i Dagens Nyheters spår och redovisar för första gången någonsin (även för DN:s del var det första gången någonsin) andelen med utländsk bakgrund bland huvudstadsregionens s k tyngsta, ledande och mest brottsbelastade s k yrkeskriminella:
19598922_10154823490815847_8368255945189948209_n
 
DN visade för någon månad sedan att 90% av alla som skjuter på andra (d v s på människor, d v s inte på djur och andra varelser och väsen) på allmän plats har utländsk bakgrund och varav nästan alla har bakgrund i Afrika och Asien och nu visar EP att 94,5% av Stor-Stockholms ledande ”yrkeskriminella” har utländsk bakgrund inräknat både de som är utrikes födda och de som är födda i Sverige med en eller två utrikesfödda föräldrar och varav merparten har bakgrund i Afrika och Asien och är födda i Sverige (d v s de är s k ”andrageneration:are”) precis som i DN:s kartläggning:
 
 
Själv är jag ju också för denna typ av redovisning samtidigt som att jag är medveten om att de allra flesta av landets antirasister är av den åsikten att så länge SD är så stora som de är och dessutom fortsätter att växa så ska sådan här särredovisad och ”spec:ad” statistik undvikas till varje pris och inte minst då landets utomeuropéer och miljonprogramsområden redan är tillräckligt stigmatiserade och demoniserade.