Att bli en del av samtidshistorien

”Kul” att ha blivit inskriven i någon slags samtidshistoria även om det definitivt kostade alltför mycket att vara först med och gå i bräschen (i Norden) för en postkolonial feministisk analys och kritik av den internationella adoptionen (och som nog de allra flesta fortfarande uppfattar och upplever som ”extremistisk”, ”biologistisk”, ”essentialistisk”, ”omvänt rasistisk”, och ”antivästerländsk”: Hittade av en ren slump en ”typisk” intervjumetodbok på universitet i Karlstad som bl a använder intervjuer med utlandsadopterade som exempel på en (bl a etiskt) ”svår” informantgrupp och som troligen kvarglömts av en student och ser nu att jag omnämns i boken.

 

19679643_10154824957250847_415786488_n.jpg