Hans Rehnvall har gått bort, f d medlem i Nordiska rikspartiet

Journalisten Hans Rehnvall har gått bort, f d medlem i nationalsocialistiska Nordiska rikspartiet (NRP) och som tillhörde den ”förlorade generationen” för den svenska extremhögern, d v s 40-talisterna (och delvis även 50-talisterna) som fortfarande är landets mest antifascistiska och antirasistiska generation (d v s som åtminstone ännu inte röstar på SD i någon större utsträckning), d v s mycket få av Rehnvalls generationskamrater valde att gå in i extremhögern på 1960-talet (och än mindre på 1970-talet).
 
19511118_10154819391845847_9041593934057045582_n
Rehnvall blev medlem i NRP som student vid Stockholms universitet och författade bl a en akademisk skrift om de s k raserna (d v s i det för svensk del rätt så traditionstyngda och klassiska ämnet rasbiologi eller rasforskning) tillsammans med en annan NRP-medlem (som f ö också han kom att göra en s k ”fin” och en s k ”borgerlig” SACO- och socialgrupp 1-karriär). Intressant nog har f ö i stort sett alla spår av denna skrift ”suddats ut” (”på order” av vem/vilka kan en ju undra) och även i Libris, d v s i Kungl. bibliotekets digitala s k samkatalog för nästan samtliga svenska högskole-, myndighets- och forskningsbibliotek.
 
Rehnvall som även har arbetat som journalist på Svenska Dagbladet och för SIDA och som reporter på SVT (Vetenskap, Rapport, Aktuellt mm) och bl a erhöll utnämningen ”årets folkbildare” ”krönte” sin karriär med att vara informations- och kommunikationschef vid FOI (d v s Försvarets forskningsinstitut, d v s f d FOA – Försvarets forskningsanstalt) innan han gick i pension och där ett flertal (f d?) högerextremister har arbetat (och fortfarande arbetar?).