Om att bidra till den svenska antirasismen och antifascismen

Känns lite märkligt och speciellt att i senaste numret av Expo anmäls och recenseras tre verk på tidskriftens kultursida som jag råkar ha bidragit till, ha varit med i och ha hjälpt till med på olika sätt:
19554085_10154815634955847_5769608695385786567_n.jpg
 
Det handlar om den digitala kunskapsbanken och bilddatabasen ”Bilders makt. Kunskapsbank om rasistiska stereotyper” (http://bildersmakt.se), om det svenska forskarnätverket för svensk ras- och vithetsforsknings antologi ”Ras och vithet. Svenska rasrelationer igår och idag” (https://www.studentlitteratur.se/#9789144117980/Ras+och+vithet) samt om Johan Ulvenlövs, Matti Palms och Anders Larssons bok ”Utan ånger. Gustaf Ekström – SS-veteranen som grundade Sverigedemokraterna” (http://vaktelforlag.se/utan-anger-boken-om-nazisten-och-ss-veteranen-som-grundade-sverigedemokraterna).
 
Detta är ju så klart en ren slump (och dessutom i Expo, som jag var med och grundade och drev under de första åren) och bör i stort sett aldrig kunna hända (d v s rent statistiskt sett) och påminner väl närmast om när jag en gång upptäckte att jag hade författat, råkat vara med i eller hjälpt till med fem böcker i samma bokreakatalog för några år sedan, när jag hade intervjuats i och skrivit i fem kulturtidskrifter vilka samtidigt gick att hitta i handeln och på biblioteken för ett antal år sedan, när fem radio- och tv-dokumentärer som jag hade arbetat med och hade hjälpt till med sändes inom loppet av två veckor för något decennium sedan, när fyra debattartiklar och kulturessäer som jag hade författat, redigerat eller ”spökskrivit” publicerades under samma vecka för flera år sedan samt när Wip konsthall nyligen anordnade utställningen ”Mellan svart och vitt – Representation och identifikation i en omgivande bildvärld” och även hade samlat och ställt ut ett antal böcker om ras och vithet, och minoriteter och rasstereotyper och bland 25-talet titlar visade det sig att jag på olika sätt hade varit med i och hade hjälpt till med 10-12 av dem såsom bl a afrofobirapporten (http://mkcentrum.se/2014/11/afrofobi-en-kunskapsoversikt), Lisa Wool-Rims Sjöbloms seriealbum ”Palimpsest” (http://ordfrontforlag.se/ordfront_bok/palimpsest), Antirasistiska akademins båda böcker ”Antirasistisk ordbok” och ”Vardagens antirasism” (http://www.antirasistiskaakademin.se/bocker), Cecilia Gärdings bok ”Mångfalden i det svenska filmarvet” (http://www.filmarvet.com/bakgrund-dc4tm), rapporten om jämlikhetsdata (http://unescolucs.se/project/jamlikhetsdata-i-botkyrka-kommun), Maja Lee Langvads bok ”Hon är arg” (http://www.albertbonniersforlag.se/Bocker/skonlitteratur-allmant/h/hon-ar-arg), Sofia Frenchs och Astrid Trotzigs bok ”Hitta hem” (http://www.litteraturmagazinet.se/sofia-lindstrom/hitta-hem-vuxna-adopterade-fran-korea-berattar), Carina Tigervalls och min bok ”Adoption med förhinder” (http://www.mfof.se/Publikationer/MIA-Info/Nr-2—2009/Adoptivforaldrar) Camila Astorga Díaz, Valerie Kyeyune Backströms, Mireya Echeverría Quezadas och Judith Kiros bok ”Rummet” (http://galago.se/forfattare/rummet) samt antologin ”Om ras och vithet i det samtida Sverige” (http://mkcentrum.se/2014/11/om-ras-och-vithet-i-det-samtida-sverige).