25% av alla amerikanska barn och 35% av alla svenska barn har idag utländsk bakgrund och majoriteten är icke-vita

Många infödda majoritetsamerikaner upplever idag att (den icke-vita) invandringen till USA är större än någonsin tidigare och vilket till stora delar förklarar Trumps valseger och framför allt att den unga befolkningen i landet blir alltmer dominerad av invandrare och barn till invandrare medan särskilt de vita majoritetsamerikanerna bara blir allt äldre och äldre och uppvisar låga eller mycket låga fruktsamhetstal.
 
25% av samtliga invånare i USA som är under 18 år har idag en eller två föräldrar som är utrikes födda eller så är de själva utrikes födda och har invandrat till landet och detta är en ökning från 18% 1994 och denna procentsiffra (d v s kort och gott samtliga amerikanska barn och ungdomar som tillhör första- eller andragenerationen) har aldrig varit så hög på decennier och sedan mellankrigstiden när det s k raskvotsystemet infördes 1924 som i stort sett satte stopp för den icke-vita invandringen till landet som först kom igång igen på allvar efter 1965 när raskvotsystemet avskaffades som en del i den s k 68-revolutionen.
 
Idag är över 90% av dessa 25% icke-vita barn och ungdomar och tillsammans med alla infödda (svarta, asiatiska, latinamerikanska och urfolks-) amerikanska icke-vita barn och ungdomar så innebär det idag att långt över 50% av samtliga amerikaner som är under 18 år gamla idag är icke-vita.
 
Eftersom det antas finnas 100 000-tals papperslösa invandrare och barn till invandrare och s k visum-overstayers i USA som inte ens är med i statistiken och vilka till allra största delen är icke-vita så är ovanstående siffror säkerligen än mer accentuerade.
 
Många infödda majoritetssvenskar upplever idag att (den icke-vita) invandringen till Sverige är större än någonsin tidigare och vilket till stora delar förklarar att SD har blivit landets näst största parti och framför allt att den unga befolkningen i landet blir alltmer dominerad av invandrare och barn till invandrare medan särskilt de vita majoritetssvenskarna bara blir allt äldre och äldre och uppvisar låga eller mycket låga fruktsamhetstal.
 
35% av samtliga invånare i Sverige som är under 18 år har idag en eller två föräldrar som är utrikes födda eller så är de själva utrikes födda och har invandrat till landet och detta är en ökning från 18% 2002 och denna procentsiffra (d v s kort och gott samtliga svenska barn och ungdomar som tillhör första- eller andragenerationen) har aldrig varit så hög på århundraden och sedan Stormaktstiden och beror i huvudsak på den icke-vita invandringen till landet som först kom igång på allvar på 1980-talet när den vita arbetskraftsinvandringen blev omsprungen av den icke-vita flyktinginvandringen.
 
Idag är över 75% av dessa 35% icke-vita barn och ungdomar och vilket innebär att långt över 25% av samtliga svenskar som är under 18 år gamla idag är icke-vita.
 
Eftersom det antas finnas 10 000-tals papperslösa invandrare och barn till invandrare och flyktingar som har fått avslag på sin asylansökan men har gått under jorden i Sverige som inte ens är med i statistiken och vilka till allra största delen är icke-vita så är ovanstående siffror säkerligen än mer accentuerade.
 
Sedan är det så klart inte någon tävling i vilket västland som uppvisar flest invandrarbarn och invandrade barn eller högst andel icke-vita barn och bredvid USA och Sverige sticker även Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Schweiz, Tyskland och Österrike ut och där fruktsamhetstalen bland de infödda majoritetsinvånarna ibland kan vara än lägre än vad de är bland majoritetsamerikanerna och majoritetssvenskarna och där andelen första- och andragenerationsbarn vidare kan vara än högre än de som gäller i USA och Sverige och vad gäller procentandelen icke-vita barn så är den nog på väg mot amerikanska nivåer i bl a Frankrike och Storbritannien medan den ligger på svenska nivåer i bl a Schweiz och Österrike medan Tyskland, Nederländerna och Belgien bör befinna sig någonstans däremellan.