SD återigen största partiet bland arbetare

I Novus och SVT:s senaste väljarbarometer som publiceras idag och inför Almedalsveckan i Visby har SD ökat (igen) och ligger nu på 20% medan fr a M (men också C) tappar väljare: Förutom ett fortsatt tillskott av f d S-väljare och f d M-väljare och f d s k soffliggare ökar SD just nu bl a bland kvinnor (troligen fr a bland LO- och TCO-kvinnor) liksom bland tjänstemän och i Stor-Stockholm som annars är den region i landet där SD fram tills nu har haft sitt svagaste fäste (förutom vissa delar av Norrland).
19598878_10154812771000847_1598378154929583962_n.jpg
 
Bland alla män (27,6% av alla män som röstar stödjer idag SD och möjligen en tredjedel av alla vita män i landet), bland alla förvärvsarbetande som tjänar mellan 400 000- 600 000 kr om året, bland alla egenföretagare och bland alla arbetssökande är SD numera det största partiet och SD är även det största partiet bland alla väljare som definierar sig som arbetare liksom bland väljarna i Sydsverige och SD fortsätter även att växa i Västsverige.