Påfallande många majoritetssvenska katolska konvertiter har tillhört den svenska extremhögern

Nu när den förste svenske kardinalen någonsin har installerats och nu när det är tydligt att kardinal Anders Arborelius kommer att försöka driva ”svenska” ”adelsmärkta” ”hjärtefrågor” i Vatikanen såsom jämställdhetsfrågan så skadar det inte att påminna om att en försvarlig andel av landets majoritetssvenska katoliker (vilka då i stort sett alla är konvertiter, d v s exklusive alla svenska latinamerikaner, sydeuropéer och katolska afrikaner och asiater vilka sammantaget naturligtvis utgör den överväldigande majoriteten av alla svenska katoliker) åtminstone tidigare har varit högerextremister även om en ny generation konvertiter tillkom på 1970- och 80-talen som snarare stod till vänster (och inte minst ett antal namnkunniga författare och kulturpersonligheter som Birgitta Trotzig och Torgny Lindgren).
 
 
Den förste svensken av rang i Vatikanen innan Arborelius och efter ”konvertiternas konvertit” och den mest (ö)kända av alla svenska konvertiter någonsin – d v s den f d drottning Kristina av Huset Vasa (och den sista av Sveriges ”renblodiga” vasamonarker) – var jesuitpater Lars Rooth som gick bort 2012 och bl a var redaktör för Katolsk kyrkotidning (som idag heter Katolskt magasin) och en av landets mest namnkunniga katoliker under efterkrigstiden. Rooth grundade även den svenska och skandinaviska Vatikanradion på 1950-talet innan han flyttade till Vatikanen på 1980-talet och blev nära vän med och även svensklärare åt påven Johannes Paulus II.
 
När jag en gång i tiden arbetade som SAC-Syndikalisternas bibliotekarie och arkivarie på Sveavägen i Stockholm stötte jag av en slump på resterna av den gamle antifascisten Armas Sastamoinens personarkiv och där fanns bl a anteckningar om att Rooth var högerextremist och bl a var medlem i den s k St Michaelsorden som grundades 1959 och fr a organiserade alla de majoritetssvenska katolska konvertiter som just var högerextremister såsom dess grundare och förste stormästare advokat Ulf Hamacher, revisor Åke Lindsten, kapten Werner Öhrn, generalmajor Nils Rosenblad, ingenjör Erik Mårtensson, jur dr Gunnar Prawitz, fil dr och friherre Eric von Born (d v s författarinnan Heidi von Borns far) och baron och rådman Sten von der Osten-Sacken (som f ö råkar vara ättling till Olof ”Skötkonung”).
 
1978 började den katolska tidskriften Adoremus in aeternum ges ut av den majoritetssvenske konvertiten och högerextremisten Mikael Rosén a.k.a. Gustafsson (f d medlem i Nordiska rikspartiet och sedermera medlem i numera nedlagda Svenskarnas parti) som hävdade att den var landets enda katolska tidskrift (d v s Katolsk kyrkotidning betraktades därmed som ”illegitim”) då den inte erkände någon påve efter den reaktionäre och pro-nazistiske påven Pius XII:s bortgång 1958. Tidskriften intog därmed samma hållning som Sankt Pius X:s Prästbrödraskap (d v s SSPX) driver och som konvertiten och högerextremisten Jonas De Geer introducerade och grundade i Sverige och idag räknar SSPX två svenska präster varav båda betecknande nog är konvertiter – Håkan Lindström och Sten Sandmark.
 
På 1990-talet växte en ny generation majoritetssvenska katolska konvertiter fram (som då inte stod till vänster) kring den radikalkonservativa tidskriften Salt och vilka också publicerade sig flitigt i den katolska tidskriften Signum såsom Salts redaktör Jonas de Geer, den f d SvD-ledarskribenten Eddie Tistelgren, kulturskribenten Pierre Kullbom och docent Charlotta Levay.
 
Det fanns en tid när jag var rätt intresserad av majoritetssvenska konvertiter och både av de som konverterat till katolicism, islam, hinduism och buddhism då jag åtminstone då (d v s under den tid när jag kanske var lite osunt fixerad vid extremhögern) uppfattade att rätt många av dem stod ganska så långt till höger men idag får vi hoppas att kardinal Arborelius nu bryter denna trend som nog särskilt har gällt majoritetssvenska katoliker (om jag nu överhuvudtaget har rätt i att påfallande många majoritetssvenska katolska konvertiter har stått långt till höger fram tills rätt så nyligen).