Den (svensk)adopterade skådespelaren Michael Nyqvist har gått bort – en förebild för landets alla adopterade

Den (svensk)adopterade skådespelaren och författaren Michael Nyqvist har gått bort i cancer, en av de två s k svenskadopterade eller inhemskt eller nationellt adopterade som jag (som adopterad) har uppskattat och sett upp till allra mest och som har varit en förebild för landets alla fr a svenskadopterade då han var en av ytterst få svenskadopterade som var en offentlig adopterad person (d v s han hade ”kommit ut” som adopterad) och dessutom en av landets kändisadopterade: Den andre var författaren och kritikern Anders Paulrud som liksom Nyqvist grymt nog också gick bort i cancer och dessutom märkligt nog i samma ålder (d v s vid 56 års ålder).
 
 
Nyqvist och Paulrud har båda skrivit varsin bok som handlar om att vara adopterad (båda var då svenskadopterade eller inhemskt eller nationellt adopterade, d v s de föddes i Sverige och bortadopterades inom landet samtidigt som Nyqvists biologiska far var italienare) – nämligen ”När barnet lagt sig” respektive ”Amamamor” och vilka båda står ut inom både den svenska och internationella adopteradelitteraturen (d v s böcker skrivna av adopterade, och detta vågar jag ”påstå” då jag har läst 100-tals böcker skrivna av adopterade och även sitter på och ”äger” ett omfattande bibliotek bestående av adopterades böcker).
 
Även om de svenskadopterade i stort sett är lika många som de utlandsadopterade i landet (ca 60 000 vardera: samma år som Paulrud adopterades bort genomfördes t ex 2740 inhemska adoptioner och det år då Nyqvist blev bortadopterad genomfördes 2649 inhemska adoptioner) så har just de svenskadopterade inte låtit höra talas om sig i någon större utsträckning överhuvudtaget och f ö än mindre deras biologiska föräldrar (d v s mycket få av de svenskadopterade har överhuvudtaget talat om och skrivit om och behandlat ämnet att vara just adopterad) och vilket gjorde att Nyqvist och Paulrud vilka f ö båda ”kom ut” som adopterade sent i livet (d v s i offentligheten – OBS: de allra flesta av landets 10 000-tals svenskadopterade är s k ”hemliga” adopterade, d v s mycket få vet överhuvudtaget om att de är just adopterade, och i många fall blev de tyvärr också hemligt adopterade, då deras biologiska mödrar oftast födde dem i lönndom på mödrahem i pre-68-Sverige och adoptionerna genomfördes därefter också i lönndom) båda stack ut och dessutom var de båda adopterade män mot bakgrund av att både den svenska och den internationella adopteradelitteraturen är helt och hållet dominerad av (adopterade) kvinnor.