Socialstyrelsen illustrerar sin statistik med en bild på en vit kvinna och en svart man (och ett blandat barn)

Socialstyrelsen ”sticker ut hakan” och till på köpet på midsommarafton (d v s på Sveriges inofficiella nationaldag) genom att (normkritiskt och antirasistiskt) använda sig av den mest ikoniska och ”odödliggjorda” av alla (heterosexuella) blandparskombinationer (bredvid blandparskombinationen vit man – asiatisk kvinna), d v s den mellan en vit kvinna och en svart man som över 30% var emot eller delvis var emot i en tidigare enkätundersökning när de fick frågan om de tyckte att denna typ av blandparskombination var negativ eller positiv (medan 37% var för densamma och 12% både var emot och för).
SoS.jpg
 
Förra gången en myndighet gjorde detsamma var när Utbildningsradion (i samarbete med RFSU) producerade en sexualupplysningsfilm riktad till barn och unga och där ett blandat (hetero)par som utgjordes av en svart man och en vit kvinna förekom och vilket resulterade i närmare en halv miljon inlägg på nätet som kommenterade filmen och varav 100 000-tals tyvärr utgjordes av mer eller mindre negativa kommentarer som fördömde eller åtminstone kritiserade detta ”tilltag” från Utbildningsradions sida.
 
Det var dock för 5-6 år sedan och Utbildningsradion sände filmen både på sin hemsida och via andra kanaler och vilket gjorde att filmen nådde en stor publik men denna gång har Socialstyrelsen valt att publicera bilden på Instagram och inte på sin hemsida där endast siffrorna som bilden gör ”reklam” för redovisas.