Om vad de återvändande svenska f d IS-frivilliga har att vänta

Expressen hänger idag ut några av de överlevande och återvändande svenska IS-frivlliga efter noter:
 
 
Förra gången det begav sig tog det dock decennier innan de överlevande och återvändande svenska SS-frivilliga hängdes ut efter noter och även den gången var det intressant nog i Expressen och först mot 1970-talets slut: Jag hann träffa journalisten ifråga innan denne gick bort och han överlämnade bl a en samling originalfotografier till mig som sedermera har använts som illustrationer i ett rätt så stort antal böcker såsom exempelvis det stora gruppfotot från SS-kasernen i Klagenfurt där ett dussintal svenska SS-frivilliga finns med (bl a den s k Hamilton-gruppen inklusive greve Ulph Hamilton själv i egen hög person liksom dennes butler som sedermera blev syndikalist efter kriget och slutade som vakt vid de kungliga slotten). Journalisten berättade för mig att flera av de svenska f d SS-frivilliga som var på toppen av sina karriärer när uthängningen publicerades i stort sett hade hotat med självmord om Expressen hängde ut dem med namn (såsom vissa höga officerare, en domare, en direktör samt en politiker) och en undrar ju hur de f d IS-frivilliga nu reagerar på Expressens uthängning.
 
Annars gick det inte särskilt bra för många av de överlevande och återvändande svenska SS-frivilliga förutom några som kom att göra lysande yrkeskarriärer och gissningsvis kommer det att gå dåligt för de allra flesta av de svenska IS-frivilliga som har överlevt och nu återvänder hem (OBS: någon enstaka f d IS-frivillig kommer det så klart att gå mycket bra för och sannolikt kommer denne att göra allt för att dölja sin historia och sin bakgrund när denne uppnår toppen av sin karriär om några decennier):
 
Många SS-frivilliga återvände först efter flera års fångenskap och irrfärder i det krigshärjade Europa precis som att det sannolikt kommer att ta flera år innan alla svenska IS-frivilliga som har överlevt är tillbaka i landet (d v s flera är säkert fångar just nu eller kommer snart att irra runt i det krigshärjade Västasien), ett rätt så stort antal emigrerade till andra västländer eller till Latinamerika och Mellanöstern (gissningsvis kommer flera av de f d IS-frivilliga att av olika anledningar lämna landet under de kommande åren), flera söp och drogade ned sig, hamnade i kriminalitet och slutade som mer eller mindre utslagna och marginaliserade innan de gick bort (gissningsvis kommer ett stort antal av de f d IS-frivilliga att sluta på samma sätt – d v s med och i alkohol, droger, brottslighet och fattigdom) medan ett antal begick självmord inom 5-10 år efter hemkomsten (och vilket säkerligen flera f d IS-frivilliga också kommer att göra) och många kom slutligen också att byta namn för att undvika att igenkännas som f d SS-frivilliga och åtskilliga gifte sig och skilde sig dessutom om vartannat och genomlevde antagligen rätt så kaotiska familjeliv liksom att de flyttade runt mellan påfallande många olika adresser (d v s de fick aldrig någon ro i livet och tvingades ständigt att bryta upp och byta liv, bostad, partner och yrke) och vilket återigen säkerligen också är det öde som väntar många av de f d IS-frivilliga som nu återvänder tillbaks till Sverige.