Ny avhandling visar att överutbildade utrikes födda mår sämre

En ny avhandling i sociologi (Andrea Dunlavys ”Between Two Worlds: Studies of migration, work, and health”) visar att utrikes födda inte bara är överutbildade i högre utsträckning än infödda majoritetsinvånare när de väl har ett arbete (d v s en hög andel utrikes födda som är högutbildade och som har ett jobb är överkvalificerade för det jobb de innehar medan alltför många av dem tyvärr inte har ett jobb överhuvudtaget) utan även att de riskerar att utveckla ett sämre hälsotillstånd och särskilt gäller det de som har ursprung utanför Norden och Västeuropa medan de infödda majoritetsinvånare som också är överutbildade inte rapporterar ett sämre hälsoläge.
 
Tidigare registerstudier har visat att kring 1% av alla infödda majoritetsinvånare som har en avslutad och uttagen högskoleexamen arbetar inom ett yrke som inte kräver någon formell utbildning alls och en del av dessa är antagligen majoritetssvenska akademiker som som det heter har ”gått in i väggen” och därefter ”sadlat om”, ”taggat ned” och bytt livsbana och yrke mer eller mindre frivilligt från ett SACO-yrke till ett LO-yrke och ibland dyker dessa f d majoritetssvenska akademiker upp i olika mediereportage som kan handla om läkaren som ”sadlade om” och idag jobbar som trädgårdsarbetare eller om läraren som ”taggade ned” och numera är vaktmästare. Sedan finns det naturligtvis en hel del majoritetssvenskar med högskoleexamen som innehar ett LO-yrke och som säkert också mår dåligt av att vara överutbildade för det jobb de innehar.
 
Bland utrikes födda med bakgrund utanför Västeuropa och fr a utanför västvärlden är omvänt mellan 15-25% överutbildade beroende på ursprungsregion och avhandlingen hypotiserar att dessa mår dåligt och mår sämre än överutbildade majoritetsinvånare p g a diskriminering (d v s de har sällan eller aldrig valt att ”tagga ned” och att ”sadla om”) liksom p g a att deras arbetsförhållanden sannolikt är sämre än de som överutbildade majoritetsinvånare lever under såsom att de saknar en fast heltidsanställning och jobbar deltid, på projekt eller på procent.
 
Det ska också påminnas om att höga procentandelar av landets infödda majoritetsinvånare omvänt är underutbildade för de yrken och befattningar de arbetar med, d v s de saknar de formella examina och kvalifikationer som egentligen erfordras på pappret för det jobb och den position de innehar. Om sedan de underutbildade majoritetsinvånarna mår sämre eller ej för att de just är underutbildade men ändå har ett TCO- eller SACO-yrke och kanske t o m är mellanchefer eller chefer och kanske t o m har rejält höga löner undersöks dock ej i avhandlingen.
 
OBS: Sedan gör de underutbildade majoritetssvenskarna naturligtvis ändå ett fantastiskt jobb (d v s även om de innehar ett TCO- eller SACO-yrke) lika mycket som att de överutbildade utrikes födda naturligtvis också gör ett fantastiskt jobb (d v s även om de innehar ett LO-yrke), d v s en majoritetssvensk redaktör, kulturchef, socialchef, mellanchef eller rektor som saknar en avslutad och formell högskoleexamen gör inte sämre ifrån sig för det och på samma sätt gör en utrikes född ingenjör, lärare, läkare eller journalist som har en avslutad högskoleexamen bakom sig och som jobbar som taxichaufför, driver en kiosk, bakar pizza eller städar inte sämre ifrån sig för det.