Vilken invandrargrupp är mest och minst högutbildad?

Vilken invandrargrupp är mest och minst högutbildad procentuellt sett och utifrån måttet att ha en avslutad och uttagen eftergymnasial utbildning och examen som är 3 år eller längre och oavsett om högskoleutbildningen är svensk eller utländsk?
 
Sveriges mest högutbildade invandrargrupper den 31 december 2016 (och oavsett hur det går för gruppen ifråga på arbetsmarknaden, i löneutvecklingen och vad gäller chefspositioner o s v):
 
inrikes födda
eftergymnasial utbildning (3 år eller längre): 27%
 
utrikes födda
eftergymnasial utbildning (3 år eller längre): 26%
 
födda i
eftergymnasial utbildning (3 år eller längre) 35-60%
Mexiko, Ukraina 60%
Japan 58%
Ryssland 57%
Vitryssland 56%
Moldavien 54%
Kina, f d Sovjetunionen 53%
Belgien, Frankrike, Taiwan 52%
Kanada, Nederländerna, USA 51%
Schweiz 50%
Spanien, Tyskland, Venezuela 48%
Italien, Kirgizistan, Tjeckien 46%
Kamerun, Nya Zeeland 45%
Irland 44%
Australien, Azerbajdzjan, Österrike 43%
Georgien, Kuba, Slovakien, Sydkorea 42%
Island 41%
Argentina, Egypten, Storbritannien 40%
Indien 39%
Brasilien, Kazakstan, Nepal 38%
Indonesien, Uzbekistan 37%
Grekland, Pakistan, Portugal 36%
Armenien, Iran, Peru 35%
 
födda i
eftergymnasial utbildning (3 år eller längre) 5-15%
Angola, Marocko, Montenegro, Syrien, Thailand 15%
Tunisien 14%
Afghanistan, f d Jugoslavien, Libanon 13%
Vietnam 12%
Gambia, Turkiet 11%
Serbien 10%
Burma, Kosovo 9%
Eritrea 7%
Somalia 5%
 
hela befolkningen 25-44 år
eftergymnasial utbildning (3 år eller längre) 25-44 år: 29-33%
forskarutbildning 35-44 år: 1,7%
 
svensk bakgrund 25-44 år
eftergymnasial utbildning (3 år eller längre) 25-44 år: 30-36%
 
utländsk bakgrund 25-44 år (d v s inräknat även de s k ”andrageneration:arna”)
eftergymnasial utbildning (3 år eller längre) 25-44 år: 26-27%