Andelen synliga minoritetsinvånare är nu fler än tidigare i franska nationalförsamlingen

Andelen kvinnor i den nyvalda franska nationalförsamlingen uppgår nu till 38,7% och vilket är rekord och den högsta procentsiffran hittills för Frankrikes del:
 
 
Vad gäller minoritetsrepresentation så har Frankrike tidigare utmärkt sig för en extremt homogen folkvald församling mot bakgrund av hur heterogen den franska totalbefolkningen är idag: Efter förra valet och fram tills nu (d v s efter 2012 års parlamentsval) var endast 2% av ledamöterna icke-vita trots att kring 20% av Frankrikes befolkning idag utgörs av s k synliga minoritetsinvånare (d v s fransmän som ser annorlunda ut rent kroppsligen).
 
Som det verkar just nu så kommer andelen minoritetsinvånare i nationalförsamlingen nu antagligen och åtminstone att uppgå till ett tvåsiffrigt procenttal – möjligen kring 10-12% och fr a tack vare att Macrons parti (som har fått flest platser medan de en gång så mäktiga socialisterna rasade från 48% till 5%…) har satsat hårt och medvetet på att rekrytera icke-vita kandidater med det uttalade syftet att bättre försöka avspegla dagens heterogena franska befolkningssammansättning.