Ännu en koreansk film om anarkist

Koreanerna kan verkligen och uppenbarligen inte släppa och sluta att fascineras av alla sina (en gång mångtaliga och fr a mycket radikala och enligt japanerna rätt så våldsamma och nog t o m terroristiska) anarkister: Nu kommer ännu en spelfilm om en (ö)känd koreansk anarkist som bl a verkade i Japan under kolonialtiden – Park Yeol som f ö hade en relation med en japansk anarkist (som f ö sedermera kom att begå självmord).
 
 
Sedan är det väl kanske en annan sak att i Sydkorea är anarkisterna idag för- och omvandlade till fanatiska patriotiska nationalister medan de i Nordkorea betraktas som tidiga ”allmänsocialister” men båda Korea tvingas ändå samtidigt att förhålla sig till det faktum att anarkisterna en gång inte bara var många och ibland t o m hade sina egna brigader och miniarméer, sina egna aktions- och affinitetsgrupper och sina egna s k fria kommuner till sitt förfogande utan också slog något av rekord i att ha ihjäl japanska högre tjänstemän, adelsmän, direktörer och officerare och både i jämförelse med vad de kinesiska nationalisterna och de koreanska dito lyckades åstadkomma.
 
För rätt många år sedan hann jag f ö träffa några av de gamla (syd)koreanska anarkisterna som var med när det begav sig och innan de gick bort och flera av dem bar t o m vissa klädesplagg som påminde om ”storhetstiden” på 1920-40-talen och under det Japanska imperiets tid.
 
Och OBS: Naturligtvis är det helt fel att ha ihjäl människor och även japaner och representanter för den japanska imperieeliten under kolonialtiden.