Allt fler forskare är ”på väg åt SD-hållet”

SD är fortsatt större än M och vinner nu även allt fler kvinnliga väljare och ligger på över 25% i Västsverige och över 30% i Sydsverige där partiet är större än S (och därmed det största partiet) medan M numera inte längre har sitt starkaste fäste i (Stor-)Stockholm utan i Småland.
 
Och som av en händelse kommer nu ännu en (av ett mycket snabbt växande antal) av landets forskare ut som ”på väg åt SD-hållet” (OBS: jag vet att detta är en mycket problematisk och kanske också oetisk kategoribenämning): Det handlar om statsvetarprofessorn Peter Esaiasson vid Göteborgs universitet som ger Publicistklubbens ordförande Anna Hedenmo och journalisten Lasse Granestrand rätt på dagens DN Debatt – det är enligt denne inte bara de etablerade mainstreampartierna utan även medierna och journalistkåren som i decennier har vilsefört och ljugit för det s k svenska folket genom att stödja och stå bakom det elitprojekt som enligt denne stavas massinvandring av utomeuropéer:
 
 
”Den generösa flyktingpolitiken har varit ett elitdrivet projekt som aldrig haft majoritetsstöd i befolkningen. Samtidigt har det offentliga samtalet om invandringen länge varit ensidigt med diskutabla och sannolikt också felaktiga påståenden.”
 
”Att informationsflödet så länge var ensidigt till förmån för en generös flyktingpolitik, det är det stora problemet, därför har de tidigare förtroendefulla medborgarna i dag anledning att känna sig vilseförda.”
 
Vem och vilka denna elit består av (SACOs övre skikt och de högutbildade?; kultureliten och kulturutövarna?; kyrkan och biskoparna?; adeln och kungahuset?; näringslivstoppen och de superrika?; kosmopoliterna och judarna?) och varför denna elit skulle tjäna på att i decennier lura och föra det s k svenska folket bakom ljuset och ta in mängder av utomeuropeiska flyktingar och invandrare i landet är dock oklart.