Varför huserade de franska fascisterna på Lennart Bernadottes Mainau under krigsåren?

Läser i den pro-nazistiska dagstidningen Folkets Dagblad att Jacques Doriot (d v s Frankrikes svar på Nils Flyg) och resterna av dennes parti Parti Populaire Français (som då motsvaras av Flygs Svenska Socialistiska Partiet), d v s de franska fascisterna och antisemiterna i Vichy-Frankrike, huserade på ön och slottet Mainau i södra Tyskland 1944-45 där de drev en (franskspråkig) radiostation och varifrån de också gav ut sitt partiorgan Le Petit Parisien.
 
Mainau ägdes sedan 1932 av prins Lennart Bernadotte, greve av Wisborg och hertig av Småland, som 1941 prenumererade på Per Engdahls tidning Vägen Framåt och prinsen kom också att bosatta sig permanent på ön och i slottet under efterkrigstiden. Att prinsen möjligen läste Vägen Framåt kan bero på att denne en gång i tiden hade haft zoloogiprofessorn Harry Bergquist som sin informator (d v s som privatlärare) när han var tonåring och bosatt på Stenhammars slott.
 
Bergquist var en tongivande medlem i Per Engdahls Nysvenska rörelsen och hade tidigare bl a varit medlem i Nationalsocialistiska blocket och i Sveriges nationella förbund och det verkar som att prinsen och den fascistiske professorn och djurforskaren (och även djurrättsaktivisten) behöll kontakten under många år därefter (Lennart gick bort så sent som 2004 medan Bergquist avled redan 1976).
 
Likt Doriot lät f ö Bergquist sig enrolleras i Waffen-SS i början av kriget när han var i 40-årsåldern och närmare bestämt i SS-regementet Standarte Nordland men det verkar som att han möjligen aldrig kom iväg till fronten även om han befann sig i Tyskland 1940-41 för att som zoolog och forskare förkovra sig i s k Rassenkunde, d v s i rasforskning eller rasbiologi (Doriot slogs dock bevisligen på östfronten i Légion des Volontaires Français när han var i 40-årsåldern). Efter kriget dekorerades Bergquist bl a med kungliga Nordstjärneorden samt var under många år föreståndare för Zoologiska institutionen vid Göteborgs universitet.
 
Dock är det väl en aning märkligt att prins Lennart Bernadotte lät de franska fascisterna och antisemiterna husera på Mainau 1944-45? Och frågan är väl också om en som (svensk) turist blir upplyst om vad som egentligen hände på ön under krigsåren?