Adoptionsforskaren Torsten Tuvemo har avlidit

Professor Torsten Tuvemo har gått bort, en av landets adoptionsforskare som bl a studerade (bl a via skelettundersökningar) varför en hög andel av Sveriges 60 000 utlandsadopterade generellt har blivit (och är) mer kortväxta (och f ö även mer överviktiga) jämfört med vad de borde ha blivit om de hade stannat kvar och växt upp i ursprungslandet. Tuvemo bedrev även en verksamhet och en mottagning vid Akademiska sjukhuset i Uppsala som var inriktad på och gav hormonbehandling till utlandsadopterade som kommit i puberteten tidigare än andra barn och än vad de borde ha gjort om de hade stannat kvar i ursprungslandet och som därför riskerade att bli påtagligt kortväxta.

19149426_10154771131115847_2796777508555457051_n.jpg