Statistiska likheter och skillnader mellan svenska IS- och SS-frivilliga

svenska IS-frivilliga 2013-16: 267
24% kvinnor
45 under 20 år (18 minderåriga)
uppväxta i ett miljonprogramsområde: 70%
1/3 från Västsverige (ca 90), 1/4 från Stockholms län (ca 70)
utrikes födda: 66%, 75% svenska medborgare
49 stupade
 
svenska SS-frivilliga 1939-45: 183
0% kvinnor
medelålder: 24 år (3-4 minderåriga)
uppväxta med en ensamstående förälder: 42%
30% från Stockholms län (54), 7% från Västsverige (13)
utrikes födda: 11%, ca 90% svenska medborgare
37 stupade
 
Och inga andra jämförelser i övrigt för det är naturligtvis vare sig etiskt, historiskt eller ideologiskt korrekt att jämföra den s k Islamiska staten med den s k SS-staten och kanske än mindre att jämföra de svenska IS-frivilliga med de svenska SS-frivilliga.