Stort stöd för SD inom vissa demografiska grupper och i vissa regioner

Anmärkningsvärt höga siffror för SD i specifika demografiska subkategorier i maj 2017:
 
invånare i Västsverige: 20,3%
ogifta män: 20,8%
män mellan 45-54 år: 21,3%
företagare: 21,8%
män med enbart förgymnasial och gymnasial utbildning: 22,2%
lägre tjänstemän (TCO:s lägre skikt): 22,6%
invånare i Skåne-Blekinge: 24,5%
privatanställda arbetare: 25,5%
facklärda arbetare (LO:s övre skikt): 26,5%
 
Sedan växer SD just nu kraftigt bland landets invånare med utländsk bakgrund.