Om svenska dödsannonser i dagspressen

Det är ytterst sällan en ser invånare med utomvästerländsk bakgrund bland dödssannonsena i dagspressen och de få som förekommer rör nästan de som har levt i till synes endogama intimrelationer (d v s minoritet-minoritet och oavsett sexuell läggning) utan nästan alltid de som en gång i livet hade juridiska eller biologiska band till majoritetsinvånare såsom partners, adopterade och blandade (t ex asiatiska kvinnor eller män från Latinamerika, MENA-regionen eller Afrika som har varit partners, desammas blandade barn eller adopterade) så denna annons i gårdagens DN sticker verkligen ut och i framtiden kommer självklart fler invånare ”trilla av pinn'” och gå bort som har utomeuropeisk bakgrund även om gruppen fortfarande är mycket ung jämfört med den alltmer åldrade svenska majoritetsbefolkningen.

 

18953111_10154757806600847_8566208140288451419_n