Ny rapport visar att upplevelsen av otrygghet är stor i miljonprogramsområdena

BRÅ har idag publicerat en rapport utifrån den nationella trygghetsundersökningen som enbart handlar om självrapporterad brottsutsatthet och (o)trygghet bland invånarna i 386 s k särskilt utsatta områden och vilket i praktiken i stort sett alltid innebär miljonprogramsområden som bebos av invånare som till övervägande delen har utländsk och utomeuropeisk bakgrund. Tidigare har det bl a framgått i den nationella trygghetsundersökningen att medan 1% av alla majoritetssvenskar uppger att de har utsatts för ett sexualbrott under det senaste året så gör hela 2,8% av de s k ”andrageneration:arna” det, d v s det handlar om nästan tre gånger så många i denna grupp som uppger att de utsätts för sexualbrott.
 
I den nya rapporten framgår det bl a att andelen invånare i de 386 s k särskilt utsatta områdena som har utsatts för brott mot enskild person under det senaste året (d v s misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägerier och trakasserier) uppgår till 16,4%, att andelen som har utsatts specifikt för våldsbrott under det senaste året (misshandel, hot och personrån) uppgår till 9,6% samt att andelen som har utsatts för egendomsbrott under det senaste året (bostadsinbrott, bilstöld, stöld ur eller från fordon och cykelstöld) uppgår till 14,6%. Minskningen i brottsutsatthet som gäller för hela landet under de senaste åren gäller även för invånarna i dessa områden men har samtidigt varit mindre jämfört med övriga landet och fortfarande är det alltför många i miljonprogramsområdena som uppger att de utsätts för brott.
18835905_10154727008205847_6047694688962181564_n.jpg
 
Invånarna i de 386 s k särskilt utsatta områdena sticker vidare och framför allt också ut vad gäller att självrapportera otrygghet och här finns också en kraftig och oroväckande könsaspekt: En mycket stor andel av kvinnorna i miljonprogramsområdena uppger att de är otrygga vid utevistelse på kvällen jämfört med kvinnor i övriga landet – 53% jämfört med 30%. Även bland männen i miljonprogramsområdena råder relativt höga siffror – 22% jämfört med 9% i övriga landet. Andelen som känner stor oro för brottsligheten i samhället är även större bland invånarna i miljonprogramsområdena än bland invånarna i övriga landet.
 
Det ska naturligtvis inte överdrivas att landets miljonprogramsområden som bebos av invånare med fr a utländsk och utomeuropeisk bakgrund är områden som är farliga och otrygga ”rakt av” och det som fr a blir tydligt med BRÅ-rapporten är samtidigt att nu när brottsligheten och (o)tryggheten plötsligt har kommit att bli det s k svenska folkets viktigaste politiska fråga bredvid invandringen och integrationen så är det nästan alltid fokus på majoritetssvenskarnas brottsutsatthet och otrygghetskänslor när det egentligen är landets minoritetsinvånare som är de som utsätts allra mest för brott och som framför allt känner sig allra mest otrygga och även oroliga för brottsligheten i samhället.