Nya siffror om högskole-Sverige

Idag släpptes nya siffror om högskole-Sverige och som bl a innehåller färska data om landets samtliga studenter, lärare och forskare med svensk och utländsk bakgrund:
 
Andel med svensk bakgrund som just nu studerar till arkitekt, civilingenjör, psykolog, yrkeslärare, civilekonom, lant- och skogsbrukare eller fysioterapeut vid landets samtliga högskolor: 85-95%
 
Andel med utländsk bakgrund som just nu studerar till receptarie, apotekare, tandläkare och tandhygienist vid landets samtliga högskolor: 60-75%
 
Andel lärare och forskare som just nu har utländsk bakgrund vid landets samtliga högskolor: 32%. I siffran ingår dock ett mycket stort antal s k inresande gästlärare och gästforskare och då hela 29% av dessa 31% är utrikes födda så tyder detta på att mycket få av landets lärare och forskare är s k ”andrageneration:are” och landets lärare och forskare med utländsk bakgrund är dessutom kraftigt koncentrerade till ett visst antal lärosäten (t ex KI och KTH) liksom till ett visst antal fakulteter (t ex medicin och naturvetenskap). Dessutom är uppemot 40% av landets doktorander numera inresande utländska doktorander.