Få av SVT:s anställda har utomeuropeisk bakgrund

DN:s Hynek Pallas kommenterar den senaste debatten om (bristen på) mångfald på SVT:

 
 
Påminner gärna om att år 2015 genomförde SVT en intern s k SCB-datakörning på sina samtliga 2200 anställda – d v s SVT skickade in personnumrena tillhörande samtliga som uppbär lön från SVT och bad SCB att avanonymiserat redovisa dessa utifrån geografisk bakgrund.
 
SVT kom då fram till att ej mer än 2-3% av public service-företagets samtliga 2200 anställda har utomeuropeisk bakgrund rakt av inklusive även städare, receptionister, tekniker och annan personal som inte arbetar som journalister (smink, kostym, ljud, ljus, scen, IT, statistik o s v) och vilket kan jämföras med att närmare 20% av landets befolkning idag har någon form av utomeuropeisk bakgrund.
 
Totalt handlar det med andra ord om ett 60-tal SVT-anställda som har bakgrund i Afrika, Asien eller Sydamerika och vilka är uppdelade på ett 30-tal lokalredaktioner och varav sannolikt kring hälften arbetar i TV-huset i Stockholm och en mycket stor andel är sannolikt adopterade och blandade.
 
Själv kan jag nog för övrigt namnge åtminstone ett 20-tal av dessa 60-talet SVT-anställda med utomeuropeisk bakgrund och de 20-talet namn jag känner till syns alla mer eller mindre i rutan och är antingen programledare, nyhetsuppläsare eller journalister. De övriga 40-talet anställda vid SVT som har utomeuropeisk bakgrund är antagligen just städare, receptionister, fotografer, vaktmästare, IT-personal och tekniker av olika slag.