M är åter ett 15%-parti, SAP:s siffror är nere på 1910-talsnivåer och SD är fortfarande världens största f d nazistparti

Moderaterna verkar nu vara tillbaka på den ”normala” (procent)nivå som partiet erhöll i val efter val och i decennium efter decennium efter det (för högern) framgångsrika s k kosackvalet 1928 och splittringen med ungdomsorganisationen 1934 och fram tills de borgerliga valsegrarna 1976 och 1979 – d v s kring 15-17%.
 
 
Vidare uppvisar Socialdemokraterna sådana katastrofsiffror att de numera är nere på samma låga (procent)siffror som partiet erhöll på 1910-talet innan den allmänna rösträttens införande (d v s innan det var ”fair play” som gällde) – d v s kring 26-28%.
 
Samtidigt fortsätter Sverigedemokraterna som nu ligger på 19% att vara världens absolut största parti med ett direkt nationalsocialistiskt förflutet liksom det högerpopulistiska och högerradikala parti i västvärlden som proportionellt och statistiskt sett i allra högsta grad domineras av (unga och lägre medelålders) vita män och detta paradoxalt nog (i båda fallen) i världens mest antifascistiska och antirasistiska och feministiska och jämställda land.