Ännu en adopterad har begått självmord

Tyvärr ännu en utlandsadopterad (av alltför många fram tills dags dato) som har begått självmord och denna gång en av dem (och de är tyvärr också alltför många) som har utvisats till och deporterats tillbaka till ett ursprungsland (p g a att deras adoptivföräldrar underlät att ansöka om medborgarskap för deras adoptivbarn i mottagarlandet i Väst) och i just detta fall till Sydkorea från USA.

http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2017/05/119_229975.html