Ännu en adopterad man misstänks för sexualbrott

Tyvärr ännu en utlandsadopterad man av ett alltför stort och tyvärr även växande antal (mot bakgrund av hur liten gruppen utlandsadopterade trots allt är i landet) som antingen är misstänkt för eller är dömd för sexualbrott:

https://www.tidningenridsport.se/Nyheter/Sverige/2017/5/SVT-granskar-omtvistad-overgreppshistoria

Tyvärr tyder allt på att utlandsadopterade män är kraftigt överrepresenterade som förövare av sexualbrott medan utlandsadopterade kvinnor är kraftigt överrepresenterade som offer för sexualbrott och i båda fallen möjligen oavsett sexuell läggning.