Vilka grupper av blandade går det bäst för mätt i inkomstnivå?

Det heter ofta inom minoritets-Sverige att det går allra bäst för de blandade (när den ena föräldern är svenskfödd och den andra föräldern är invandrad), och att det t o m går bättre för de blandade än för de adopterade vilka snarare i mångt och mycket hamnar på ”andrageneration:arnas” nivå (medan invandrarna av ”naturliga” skäl hamnar allra sist utifrån socioekonomiska utfall), och ett sätt att mäta och visa detta är att utgå från medelårsinkomsten för infödda majoritetssvenskar och titta på i hur hög grad olika blandade grupper uppnår samma inkomstnivå.
 
Uppnådd procentandel av majoritetssvenskars medelårsinkomst 2008-10 för blandade personer vars ena förälder är majoritetssvensk och vars andra förälder är född i:
 
Tyskland 100% (till övervägande delen en tysk mor och en svenskfödd far)
Danmark 98%
Norge 97%
Finland 94% (till övervägande delen en finsk mor och en svenskfödd far)
Grekland 89% (till övervägande delen en grekisk far och en svenskfödd mor)
Polen 88% (till övervägande delen en polsk mor och en svenskfödd far)
Iran 86% (till övervägande delen en iransk far och en svenskfödd mor)
f d Jugoslavien 82%
Eritrea 82% (till övervägande delen en eritreansk far och en svenskfödd mor)
Etiopien 82% (till övervägande delen en etiopisk far och en svenskfödd mor)
Vietnam 79% (till övervägande delen en vietnamesisk mor och en svenskfödd far)
Chile 78%
Bosnien 77%
Syrien 74% (till övervägande delen en syrisk far och en svenskfödd mor)
Libanon 71% (till övervägande delen en libanesisk far och en svenskfödd mor)
Turkiet 70% (till övervägande delen en turkisk far och en svenskfödd mor)
Irak 66%
Somalia 62%