Vilka barn och ungdomar i landet växer upp som fattiga och vilka växer upp som rika?

Ännu fler (smått deprimerande) siffror om minoritets-Sverige, och denna gång om minoritets-Sveriges alla barn och ungdomar eller snarare om hur det stod till med landets minoritetsbarns (bio/foster/adoptiv/styv)föräldrars och vårdnadshavares (oavsett sexuell läggning) privat/hushållsekonomi mellan 2008-10 (och dessförinnan):
18519515_10154666287520847_2971104044854593068_n
 
Mellan 2008-10 hade 28% av alla barn och ungdomar mellan 0-18 år två inrikes födda föräldrar, d v s de var majoritetssvenskar, medan 12% var s k ”andrageneration:are”, 11% var blandade, 5% var utrikes födda och 1% var utlandsadopterade.
 
En mycket hög andel av de utrikes födda barnen (en 3 gångers överrepresentation) och en hög andel av ”andragenerationen”-barnen (en 2,4 gångers överrepresentation) växte upp med vuxna som klassificerades som fattiga mellan 2008-10 medan det omvänt handlade om en underrepresentation för de majoritetssvenska barnen liksom för de utrikes födda adoptivbarnen för vilka ”risken” att växa upp med föräldrar (och vårdnadshavare) som tillhörde landets översta inkomstskikt (d v s den tiondel av den vuxna befolkningen som tjänade allra mest/bäst mellan 2008-10) i stället var fördubblad medan den ”risken” var många gånger mindre för särskilt ”andragenerationen”-barnen (en hela 6 gångers underrepresentation).