Syrierna är nu landets största invandrargrupp efter att ha detroniserat finländarna

Minoritets-Sverige skriver historia – nu är det offentligt även om vissa av oss som kanske är lite osunt fixerade vid och besatta av landets invandrare och minoriteter och det nya hypermångfalds-Sverige har känt till detta ett tag redan (men valt eller velat ”ligga lågt” med detta):
 
Antalet (folkbokförda med fullständiga personnummer i befolkningsregistret) invånare födda i Syrien (158 443) är nu fler än antalet (just nu levande) invånare födda i Finland (152 870).
 
 
Det bör också nämnas i sammanhanget att det ursprungsland som intar bronsplatsen också är rejält ”up-and-coming” och har varit det under en längre tid – d v s Irak (med 136 417 invånare) som sannolikt går om Finland inom bara några år och därmed förpassar vårt östra grannland (och det gamla s k Östsverige) till en rätt så förnedrande tredjeplats mot bakgrund av att Finland har varit det absolut största invandrarlandet i Sverige ända sedan de båda rikshalvorna sprängdes i två delar genom Freden i Fredrikshamn 1809.
 
Ett fotnotsliknande tillägg säger dock att skulle samtliga invånare i landet födda i f d Jugoslavien sammanräknas så är de sammantaget landets största invandrargrupp och har varit det ett tag nu (”ex-juggarna” gick om finländarna för kanske 4-5 år sedan).
 
Syrierna skriver m a o just nu sannerligen svensk migrations- och minoritetshistoria på alla sätt och vis och när än fler syrier som just nu söker asyl erhåller uppehållstillstånd och ett fullständigt personnummer och därmed folkbokförs i befolkningsregistret och därmed börjar räknas in i den offentliga statistiken så kommer avståndet gentemot finländarna med all säkerhet att öka än mer.
 
Ända fram tills ca 1990 dominerade den västerländska invandringen till Sverige och ända fram tills för bara några år sedan så hade över 50% (d v s hälften) av alla invånare i landet med någon form av utländsk bakgrund en bakgrund i övriga Norden, i Europa, i Nordamerika eller i Oceanien (i praktiken Australien och Nya Zeeland inklusive de båda ländernas semikoloniala territorier i Stilla havet) men så är inte fallet idag:
 
Numera domineras invandringen helt och hållet av utomvästerlänningar (ca 75-80%) och numera har uppemot 55-60% av alla invånare i landet med någon form av utländsk bakgrund en generation bakåt (som i sin tur totalt uppgår till uppemot 33% av totalbefolkningen och skulle de s k ”tredjegeneration:arna” också räknas in, vilka bara blir fler och fler i skrivande stund, så handlar det om 40%) utomvästerländsk bakgrund och då finländarna och i stort sett alla andra västerländska invandrargrupper uppvisar en befolkningsstruktur som liknar den majoritetssvenska (d v s de både går i pension och ”trillar av pinn” just nu i ganska så stora mängder för varje dygn/vecka/månad/år som går) medan de utomvästerländska invandrargrupperna är unga eller t o m extremt unga och dessutom uppvisar betydligt högre fruktsamhetstal än både majoritetssvenskarna och de västerländska invandrargrupperna så kommer den demografiska (mångfalds)sammansättningen i landet att förändras på ett genomgripande och dessutom oåterkalleligt sätt inom bara 5-10 år (d v s denna demografiska omställning och omvandling av Konungariket Sveriges alla undersåtar som just nu äger rum i rasande takt är omöjlig att både stoppa och förändra).