Vilka invandrargrupper är fattigast i Sverige?

Ett sätt att mäta vilka minoritetsgrupper i landet som är fattigast (åtminstone utifrån inkomst) är att utgå ifrån genomsnittsårsinkomstlönen för infödda majoritetssvenskar och därefter räkna på hur stor procentandel som en viss grupp uppnår i relation till majoritetsbefolkningens genomsnittsinkomst (OBS – i nedanstående data ingår enbart beskattningsbar inkomst, d v s ej inkomster som härrör från den s k ”svarta kontantekonomin” eller från diasporaekonomin som existerar ”utanför” majoritetssamhällets banksystem och naturligtvis finns det etiska problem att utgå ifrån majoritetssvenskarnas genomsnittsårsinkomstlön som norm):
 
procentandel av infödda majoritetssvenskars genomsnittsinkomst 2008-10:
 
danskar 94%
norrmän 92%
tyskar 90%
finländare 88%
greker 82%
bosnier 77%
iranier 73%
polacker 72%
chilenare 70%
(f d) jugoslaver 67%
eritreaner 66%
etiopier 66%
vietnameser 63%
turkar 62%
libaneser 59%
syrier 57%
irakier 56%
somalier 52%
 
OBS: Det är så klart ingen tävling i att som minoritet uppvisa den högsta inkomsten och att tjäna mycket pengar leder inte automatiskt till lycka och till ett bra liv.