Ankomstålder och bosättningsort avgör invandrares möjligheter att ta sig in i arbetslivet

En ny studie (Björn Anders Gustafsson, Hanna Mac Innes och Torun Österberg: Age at immigration matters for labor market integration—the Swedish example) som undersöker som hur det har gått för de utrikes födda som invandrade till Sverige 1990, 1994, 1998 och 2002 visar att det visserligen tar många år för många att komma in på arbetsmarknaden men att det i hög grad handlar om en kombination av ankomstålder och bosättningsort.
 
 
”Forskarna menar att sannolikheten att hitta någon form av sysselsättning är förhållandevis hög under de första åren i landet men att den därefter minskar för att bli närmast försumbar efter tio år. – Det kommer en topp efter ungefär tre år. Då är chansen som störst att du kan få ett jobb. Men får du inte det då så är chansen väldigt liten att du någonsin kommer att få ett jobb, säger Torun Österberg…”
 
En tredjedel av alla invandrare som ankom till Sverige 1990, 1994, 1998 och 2002 har aldrig kommit in på den svenska arbetsmarknaden överhuvudtaget. De som har klarat sig bäst är de som invandrar i 35-40-årsåldern och bosätter sig i Stor-Stockholm medan de som klarar sig sämst är de som invandrar i 45-50-årsåldern och även de som bosätter sig i Stor-Malmö: Det tar i genomsnitt 6 år för en invandrare att komma in på Stor-Stockholms arbetsmarknad men 11 år i Stor-Malmö. T ex förvärvsarbetar idag 50% av alla manliga invandrare från Irak som är bosatta i Stor-Stockholm och som invandrade till Sverige 1994 och då var mellan 35-39 år gamla.