Svenska kyrkans prästkår är extremt homogen (och vit): Under 1% av prästerna har utomeuropeisk bakgrund

Svenska kyrkan, landets absolut största trossamfund (och kommer så att förbli för överskådlig tid framöver trots fortsatt medlemstapp) har idag knappt 4500 yrkesverksamma präster varav närmare 50% är kvinnor. Liksom i stort sett samtliga ”branscher” så genomgår även prästyrket stora pensionsavgångar och mellan 2007-17 har Svenska kyrkan vigt totalt 1055 nya präster varav kring 20 har bakgrund utanför Sverige, Norge och Danmark enligt en namnundersökning som tidningen Dagen har gjort och varav de allra flesta har engelsktalande, finsktalande eller spansktalande bakgrund att döma av namnen medan två bär s k afrikanska och en bär ett persiskt namn:
 
 
Svenska kyrkans prästkår är m a o extremt homogen och extremt vit och utöver de tre prästerna med utomeuropeisk bakgrund (som utgör 0,03% av de präster som ingick i namnundersökningen) så finns det även en del äldre präster som prästvigdes före 2007 som har utomeuropeisk bakgrund men den absoluta merparten av dem är utlandsadopterade såsom hovpredikanten Michael Bjerkhagen och några enstaka är också blandade. En kvalificerad gissning säger att långt under 1% av Svenska kyrkans samtliga präster har utomeuropeisk bakgrund.
 
I åtskilliga församlingar runtom i landet kan idag mellan 45-75% av församlingsinvånarna ha utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund men Svenska kyrkans personal (utöver prästerna) som totalt uppgår till över 20 000 anställda består generellt fortfarande till övervägande delen av majoritetssvenskar.