Om den gamla alliansen mellan europeisk extremhöger och arabisk nationalism

Niclas Sennerteg påminner i dagens DN Kultur om den gamla alliansen mellan europeisk fascism, antisemitism och högerextremism och anti- och postkolonial (och antisemitisk) nationalism i Mellanöstern mot bakgrund av att en av Nya Tiders redaktörer har synts med ett halssmycke föreställande symbolen för det Syriska socialistiska nationalistpartiet (SSNP) som grundades 1932 efter modell från det tyska nazistpartiet och som fortfarande existerar och idag strider på Assad-regimens sida i det pågående inbördeskriget i Syrien medan den libanesiska grenen av SSNP tidigare stred mot Israel (SSNP:s mest kända martyr är den kvinnliga självmordsbombaren Sana’a Mehaidi som på 1980-talet dödade flera israeliska soldater):
 
18402662_10154659629450847_6281042688351824140_n.jpg
 
”SSNP ingick på 1930-talet i ett spektrum av arabiska nationalistiska partier och rörelser som orienterade sig mot Hitler-Tyskland och såg det som en bundsförvant i kampen för kolonial frigörelse, framför allt för att man ansåg sig ha gemensamma fiender i kolonialmakterna Storbritannien och Frankrike samt judarna. Det förekom i betydande kretsar en beundran för Hitler-Tysklands makt och styrka, vilket också ledde till att vissa arabiska nationalistledare anammade nazistiska idéer och attribut i sin politik.
 
(…)
 
Efter Tysklands nederlag 1945 återknöts under Kalla kriget vissa band mellan regimerna i Mellanöstern, framför allt Syrien och Egypten, och den högerextrema scenen i Europa, varvid ”exporten” av antisemitiska stereotyper till Mellan­östern fortsatte, bland annat genom nazistiska propagandister i Gamal Abdel Nassers tjänst på 1950- och 1960-talen. Dessa leddes av en av Goebbels gamla medarbetare, Johann von Leers, och hade tillgång till en av arabvärldens starkaste radiosändare, den egyptiska radiostationen Sawt al-Arab.
 
Ännu i dag är Mellanöstern den del av världen där klassiska antisemitiska idéer sprids mest oförfärat, ofta genom statssponsrad propaganda och föreställningarna har blivit djupt inrotade i skuggan av Mellanösternkonflikten. Ända till häromdagen var exempelvis Hamas program öppet baserat på den antisemitiska konspirationsteorin i ”Sion vises protokoll” och i Iran är förintelseförnekelse närmast en statsdoktrin.”
18359212_10154659624920847_8986313884006683893_o