60% av alla unga vita fransmän röstade på Le Pen i söndags och möjligen har SD idag stöd av 30% av alla unga vita majoritetssvenskar

I Frankrike är Frontens väljare liksom SD:s väljare starkt koncentrerade till vissa regioner i landet liksom till landsbygden och småstäderna och till (fr a den övre) arbetarklassen och den lägre medelklassen. Likaså domineras de båda partiernas väljarkårer av invånare med infödd majoritetsbakgrund men vad gäller kön så liknar Le Pens väljarbas snarare Trumps – även om män dominerar som Fronten-väljare så röstar långt fler franska kvinnor på Fronten (liksom på Trump) än vad svenska kvinnor röstar på SD. Att männen, arbetarna och den lägre medelklassen och landsbygdens och småstädernas invånare är starkt överrepresenterade bland högerpopulismens och extremhögerns väljare är illa nog men än värre är det nog trots allt att de unga också är det: 60% av alla unga vita majoritetsfransmän röstade antagligen på Fronten i söndags och troligen skulle 30% av alla unga vita majoritetssvenskar rösta på SD om det vore val idag.

 

18387055_10154653850200847_2122286124_n

 
Både i Frankrike och i Sverige (liksom i nästan alla andra västländer) så har högerpopulismen och extremhögern sitt allra svagaste stöd bland de äldre invånarna/väljarna vilka fortfarande i mycket hög rad röstar klassmedvetet och ideologiskt utifrån den klassiska höger-vänster-skalan: Över 70% av 60-plusarna i Frankrike röstade på Macron och uppemot 35-40% av 60-plusarna i Sverige skulle exempelvis rösta på S om det vore val idag (det ”normala” under större delen av 1900-talet var att S var ett 40%-parti).
18403625_10154653931930847_8924988581231775468_n
 
Omvänt har högerpopulismen och extremhögern sitt allra starkaste stöd bland unga vuxna och lägre medelålders: 44% av 18-24-åringarna röstade på Le Pen liksom 40% av 25-34-åringarna. I flertalet västländer ser det likadant ut – de högerpopulistiska och högerextrema partierna är påtagligt stora bland både barn och ungdomar (vilka i och för sig ännu ej får rösta) liksom bland förstagångsväljarna, de unga vuxna och de unga medelålders.
 
I ålderskategorin 60+ är en absolut majoritet av invånarna/väljarna majoritetsfransmän och majoritetssvenskar (och majoritetsvästerlänningar) men i de yngre ålderskategorierna/väljargrupperna är mycket höga procentandelar vare sig vita eller kristna (kring 25% i Frankrike och Sverige) och icke-vita fransmän och icke-vita svenskar röstar i mycket låg utsträckning på Fronten och på SD (i varje fall än så länge). I takt med att de äldre majoritetsfransmännen och de äldre majoritetssvenskarna (och de äldre majoritetsvästerlänningarna) försvinner av s k naturliga/biologiska/medicinska skäl för varje år som går så kommer högerpopulismens och extremhögerns valresultat m a o att sakta men säkert stiga alltmer.
 
Det allra mest obehagliga är dock att då så höga procentandelar av Frankrikes och Sveriges (och västvärldens) barn, ungdomar och unga vuxna idag är minoritetsinvånare så innebär det ”översatt” till ras att extremt höga procentandelar av Frankrikes och Sveriges (och västvärldens) unga vita väljare/invånare numera stödjer högerpopulismen och extremhögern – troligen röstade 60% av alla unga vita majoritetsfransmän på Fronten i söndags och möjligen skulle 30% av alla unga vita majoritetssvenskar rösta på SD om det vore val idag.