Endast hälften av alla utrikes födda kan försörja sig själva på att förvärvsarbeta: Sverige fortsätter att vara extremast i västvärlden

SvD:s ledarskribent Per Gudmundson påminner idag om att Sverige fortfarande är det västland (liksom det EU-land) och det i-land (liksom det OECD-land) där skillnaden mellan att ha ett jobb eller ej är som allra störst ”rakt av” mellan de utrikes och de inrikes födda invånarna i s k arbetsför ålder samt att det egentligen är (sju resor) värre än vad den offentliga statistiken förespeglar som också räknar in de som har arbetat en timme under mätveckan, de som har ett beredskapsarbete och de som ingår i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder och program.
 
 
”Andelen som har jobb, eller åtminstone tidigare har jobbat ihop tillräcklig sjukpenninggrundande inkomst, bland utrikes födda är 53 procent, i åldrarna 19-64. Motsvarande andel bland inrikes födda är 77 procent. Gapet är 24 procentenheter stort. Ungefär hälften av invandrarna i arbetsför ålder klarar med andra ord inte av att försörja sig själva genom arbete.”
 
Utöver detta tillkommer tyvärr 10 000-tals marginaliserade s k ”andrageneration:are” och vilket gör att klyftan blir än värre utifrån utländsk och svensk bakgrund och den absoluta majoriteten av de invånare i landet med utländsk bakgrund som inte kan försörja sig själva på (skattebaserat) förvärvsarbete har utomvästerländsk bakgrund.

One comment

  1. Pingback: Lite om varför människor oroas | emanuelwesterlund