Stockholms stadsbibliotek väljer att prenumera på högerextrema Nya Tider i stället för anrika Arbetaren

En av mina sista större utbildningsinsatser vid Mångkulturellt centrum (december 2013) var att föreläsa om rasstereotyper i den svenska barn- och ungdomskulturen och fr a att tala om det nya mångfalds-Sverige och inte minst att långt över 50% av alla barn och unga i huvudstaden numera har utländsk bakgrund inför Stockholms stads (i stort sett) samtliga bibliotekarier inklusive kommunens alla bibliotekschefer.
 
 
Då var det inkludering och antidiskriminering samt breddad representation och rekrytering som stod hög(s)t på agendan och inte minst lät det i varje fall som att det var det som skulle gälla för den nytillträdda högsta chefen (som väl fortfarande sitter kvar) men att det arbete som igångsattes 2013 skulle utmynna i att Stockholms stad sannolikt (i varje fall hittills) är den enda kommunen i landet (och därtill ju landets största kommun och huvudstadskommun, d v s det är inte vilken kommun som helst vi talar om) som har tagit in högerextrema Nya Tider (medan prenumerationen på kulturhistoriskt anrika Arbetaren samtidigt har sagts upp) och dessutom till det s k Annexet som är en del av Gunnar Asplunds världsberömda biblioteksbyggnad, d v s Stockholms stadsbiblioteks huvudbibliotek och nog (i varje fall inofficiellt) något av alla svenska (folk)biblioteks ”moder”, hade jag aldrig kunnat föreställa mig ens i mina vildaste (och mörkaste) antifascistiska mardrömmar och det är inte utan att en kommer att tänka på att det åtminstone tidigare har funnits anställda vid just huvudbiblioteket som just arbetade i Asplunds byggnad som nog var lite väl fixerade vid att, som det brukar heta, ifrågasätta hur många judar som egentligen dödades av nazisterna under kriget (onödigt dock att nämna namn här då jag vet att det inte har med prenumerationen på Nya Tider att göra).