SD har idag stöd av uppemot 40% av alla vita män mellan 25-54 år

S är (idag på 1 maj) fortfarande landets största parti men det är också ett parti vars väljarkår numera domineras starkt av kvinnor liksom i hög grad av äldre (fr a av s k 55 plus:are) och alltmer av en oproportionerligt hög andel väljare med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund: Mellan 28-31% av alla män mellan 25-54 år sympatiserar numera med SD och vilket ”översatt” till ras innebär att kring 40% av alla vita män mellan 25-54 år oavsett klassbakgrund, regional härkomst och sexuell läggning o s v skulle rösta på SD om det vore val idag.
18274951_10154633361020847_9141084736061931687_n
 
Av alla västländers högerpopulistiska och högerextrema partier har inget annat högerpopulistiskt och högerextremt parti ett så massivt stöd av landets (ifråga) vita män som just svenska SD och en kan så klart fråga sig vad det både beror på och egentligen innebär mot bakgrund av att (majoritets)svenskarna samtidigt är (väst)världens mest feministiska och antirasistiska folk.