Andelen chefer med utländsk bakgrund är fortsatt låg

Tidningen Chef har nu publicerat 2016 års siffror vad gäller andelen av landets ca 500 000 chefer (d v s samtliga högsta chefer och samtliga mellanchefer – d v s var åttonde anställd i Sverige har idag ett chefsuppdrag och ett chefsansvar) som har utländsk bakgrund.
 
Idag har ca 25% utländsk bakgrund inom det svenska arbetslivet men inom den offentliga sektorn (stat, landsting och kommuner liksom statliga, landstingsägda och kommunala företag) har bara 8,5% av alla chefer utländsk bakgrund medan ej mer än 11,5% har det inom den privata sektorn. Den enda sektorn där andelen är representativ handlar om egenföretagarna och småföretagarna där hela 25% numera har utländsk bakgrund.