De gamla höger- och vänsterpartierna tynar bort alltmer

I första omgången av det franska presidentvalet erhöll republikanernas och socialisternas kandidater tillsammans ej mer än 26% och ingen av de båda traditionella höger- och vänsterpartiernas kandidater gick vidare till den andra omgången precis som i förra årets österrikiska presidentval. I ett stort antal andra europeiska länder erhåller de två traditionella höger- och vänsterpartierna sammantaget numera ej mer än mellan 25-45% av rösterna.
 
Även i Sverige har de två traditionella höger- och vänsterpartierna (d v s M och S) tappat miljontals väljare från att tillsammans mer eller mindre fullständigt ha dominerat den svenska väljarkåren i början av 1980-talet (ca 75%) till att idag sammantaget ligga på kring 45% och bara under de senaste åren har de båda partierna tappat ytterligare en miljon väljare.
 
 
Det väljarflyktsmönster som gäller runtom i Europa och även i Sverige är att de väljare som tidigare röstade på de två traditionella höger- och vänsterpartierna i hög grad har gått över till de högerpopulistiska och högerextrema partierna vilka därmed har lyckats med konststycket att ”förena” tidigare socialistiska arbetarväljare och tidigare konservativa och liberala medelklassväljare i ett och samma parti och även i Sverige har SD i första hand tagit väljare från just M och S.
 
Särskilt de svenska väljarna (d v s de vuxna svenskarna) var tidigare ”kända” för att vara mycket klassmedvetna och ideologiska i statistikens och forskningens värld (liksom i verkligheten) fram tills alldeles nyligen: En arbetare var socialist och de svenska arbetare som inte var det stack ut (liksom de överklassvenskar som var det såsom Palme) medan fr a den övre medelklassen och överklassen i stort sett inte röstade socialistiskt överhuvudtaget och länge var de moderata riksdagsledamöter som hade arbetarbakgrund kända för just det (såsom Sten Andersson som sedermera symptomatiskt nog gick över till SD).
 
Idag tillhör dock både klassmedvetenheten och klassmedvetandet och höger- och vänsteruppdelningen och ideologierna uppenbarligen historien och 1900-talet till när både kön och ras alltmer styr väljarnas preferenser och det är extremhögern och högerpopulismen som nästan enbart har gynnats av och tjänat på den utvecklingen.