Kommer SD att fördubbla sitt valresultat nästa år?

SOM-institutets (vid Göteborgs universitet) senaste undersökning som publicerades och presenterades igår visar att invandring/integration fortsätter att vara det s k svenska folkets allra viktigaste politiska fråga (inför 2018 års val): 45% pekar ut invandring/integration som den viktigaste frågan medan 34% rankar utbildningsfrågorna som den viktigaste politiska frågan (som därmed kommer tvåa).
 
Dessutom dominerar invandring/integration fullständigt när det s k svenska folket specifikt pekar ut vilken fråga som oroar dem allra mest inför framtiden: 25% svarar att det är frågor som rör invandring/integration som oroar dem allra mest inför framtiden jämfört med 7% som oroar sig för EU/internationella frågor och 7% som oroar sig för styrelseskicket (vilka därmed kommer på delad andraplats).
 
Slutligen fortsätter SD att rankas som etta av det s k svenska folket som det parti som uppvisar den bästa invandringspolitiken: 21% svarar att SD har den bästa invandringspolitiken och därefter kommer SAP med 19% och M med 17%. Även i andra undersökningar har SD:s invandringspolitik hamnat på förstaplats när det s k svenska folket ombeds att ranka vilket parti som uppvisar den bästa invandringspolitiken oavsett hur en själv röstar liksom att Åkesson har rankats som en av landets mest förtroendeingivande partiledare när det s k svenska folket ombeds att ranka vilken partiledare som är mest förtroendeingivande oavsett hur en själv röstar.
 
Alltför mycket tyder m a o tyvärr på att SD kan komma att (mer eller mindre) dubblera sitt förra valresultat i 2018 års riksdagsval och erhålla kring 23-25% av rösterna.