Om adopterade australiensare med aboriginsk härkomst i Sverige

Sedan åtskilliga år tillbaka har jag regelbundet blivit kontaktad av åtskilliga biologiska föräldrar, syskon och släktingar som söker efter sina bortadopterade barn, syskon och släktingar liksom av åtskilliga (bort)adopterade som söker efter de förstnämnda och det kan både handla om utlandsadopterade liksom om inhemskt adopterade (d v s s k svenskadopterade). Ganska så ofta så har jag genom åren också lyckats återförena åtskilliga människor både i Sverige och runtom i världen som har skiljts åt p g a adoption (och även p g a migration när det handlar om utlandsadoptioner) men alltför ofta så har jag tyvärr också misslyckats med att göra det.
 
Nu har en kvinna i Australien kontaktat mig som söker efter sin bortadopterade bror som adopterades av ett sannolikt vitt majoritetssvenskt par mot slutet av 1960-talet och som vid tidpunkten för adoptionen var bosatt i västra Australien. Det handlar om en aboriginsk kvinna som tillsammans med sin bror är en av de 10 000-tals aboriginska oftast blandade barn vilka oftast med tvång togs ifrån sina föräldrar för att adopteras till oftast vita s k anglo-keltiska par och familjer i Australien och i flera fall även till vita västerländska par och familjer utanför Australien (de båda ingår m a o i de s k ”stolen generations” som aboriginerna själva kallar dessa bortadopterade barn).
 
Mig veterligen är totalt 21 utlandsadopterade i landet födda i Australien och av dessa bör flera vara aboriginer och några möjligen s k anglo-keltiska inhemskt adopterade vilka har invandrat till Sverige tillsammans med sina australiensiska adoptivföräldrar. Jag känner själv till åtminstone två aboriginska pojkar som adopterades av ett vitt svenskt par som bodde i Australien vid tidpunkten för adoptionen och därefter flyttade tillbaka till Sverige och de båda australiensiska adoptivbarnen växte sedermera upp i en norrländsk kuststad.